Živočíšna výroba je zameraná na:

  • Mlieko
  • Hovädzie mäso
  • Chovné jalovice
  • Teľce a mladý dobytok
  • VTY

Hlavný zootechnik

Peter Spišák

Telefón: 0907 095 643
Mail : zootechnik@pdradosinka.sk

Farma VKK - chov dojníc

Daniel Fabiankovič
Ttelefón: 038/539 2202
Mobil: 0907 700 866
Mail: vkk@pdradosinka.sk

Farma Behynce - chov dojníc

Pavel Koutny

Telefón: 0385392935
Mobil 0905508172
Mail: behynce@pdradosinka.sk

Farma Biskupová

Odchov mladého dobytka a jalovíc

Peter Spišák

Mobil: 0907 095 643