Poskytujeme služby

  • sejba hustosiatych obilovín a olejnín sejačkami John Deere a Vaderstad
  • zber obilovín kombajnami KLASS, LEXION
  • zber krmovín samochodnou rezačkou JAGUÁR 860
  • doprava nákladnými vozidlami a traktorové služby / orba, sejba, rozrábanie pôdy

Hlavný mechanizátor

Marián Ondrejka

Mobil: 0905 646 259