Poľnohospodárske družstvo Radošinka

Nitrianska 512/108, 956 07 Veľké Ripňany

IČO: 00205851 DIČ: 2020419566 IČ DPH: SK2020419566

Sekretariát

Bc. Natália Štetková

Telefón: 038 543 99 20

E-mail: pdradosinka@pdradosinka.sk

Riaditeľ

Ing. Peter Ondrášek

Telefón: 038 543 99 12
Mobil: 0905 320 625

E-mail: ondrasek@pdradosinka.sk

Predseda PD

Ing. Štefan Korec

Telefón: 038 543 99 13
Mobil: 0905 725 354

E-mail: korec@pdradosinka.sk

Hlavný ekonóm

Ing. Štefan Korec

Telefón: 038 543 13
Mobil: 0905 725 354

E-mail: korec@pdradosinka.sk

Hlavný agronóm

Ing. Štefan Škandík

Telefón: 038 543 99 15
Mobil: 0908 870 984
E-mail: agronom@pdradosinka.sk

Mechanizátor

Marián Ondrejka

Telefón: 038 539 23 25
Mobil: 0905 646 259
E-mail: mechanizacia@pdradosinka.sk

Hlavný zootechnik

Peter Spišak

Telefón: 038 543 99 14
Mobil: 0908 784 404
E-mail: zootechnik@pdradosinka.sk

Referent pre pôdny fond

Veronika Ješková

Telefón: 038 543 99 11
Mobil: 0918 245 882
E-mail: jeskova@pdradosinka.sk

Finančné oddelenie

Ing. Alena Vargová

Telefón: 038 543 99 16

E-mail: financne@pdradosinka.sk

Mzdové oddelenie

Bc. Lucia Spišáková

Telefón: 038 543 99 18

E-mail: mzdy@pdradosinka.sk

Pozberová linka

Miroslav Bosý

Telefón: 038 543 99 22
Mobil: 0907 170 618

E-mail: susicka@pdradosinka.sk

Pridružená výroba

Miroslav Lesay

Telefón: 038 543 99 23
Mobil: 0905 508 173
E-mail: lesay@pdradosinka.sk

Doprava

Janka Fuksíková

Telefón: 038 543 99 24
Mail: doprava@pdradosinka.sk

Ubytovanie Radošinka - Veľké Ripňany

Adriana Benčíková

Mobil: 0908 470 141

Ubytovanie Vrbov

Veronika Ješková

Mobil: 0918 245 882

Ing. Juraj Korec

Mobil: 0905 069 455

E-mail: juraj.korec@pdradosinka.sk