Rastlinná výroba je zameraná na:

  • potravinársku pšenicu
  • sladovnícky jačmeň
  • potravinársky hrach
  • slnečnicu
  • repku ozimnú
  • cukrová repa
  • osivá pšenice, jačmeňa a hrachu

Hlavný agronóm

Ing. Štefan Škandík

Telefón: 0908 870 984
Mail : agronom@pdradosinka.sk

Agronóm

Róbert Krajčík

Telefón: 0905 911 503
Mail: robert.krajcik@pdradosinka.sk