70. Výročie PD RADOŠINKA

70. Výročie PD RADOŠINKA PD "Radošinka" Veľké Ripňany vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce...